การป้องกันข้อมูล
มื่อใช้บริการของเราคุณอาจถูกร้องขอให้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล การให้ข้อมูลนี้ถือเป็น ความสมัครใจ การป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา TNP Car จะไม่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการดูแลลูกค้าคนพิเศษ การส่งไปรษณีย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจัดเก็บ ประมวลผล และส่งต่อให้กับบริษัทอื่นๆ ในเครือ TNP Car ขอประกาศว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล
ลิขสิทธิ์
TNP Car สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ และการจัดวางต่างๆ บนเว็บไซต์ www.tnpcar.com ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือเผยแพร่วัตถุดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลงหรือทำการประกาศซ้ำของวัตถุของวัตถุดังกล่าวลงในเว็บไซต์อื่นๆ อีก บางเว็บไซต์TNP Car อาจมีภาพที่มีลิขสิทธิ์จากบุคคลที่สาม
การรับประกันและความรับผิด
ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้รับการจัดทำ "อย่างที่เป็น" และไม่มีการรับประกันใดๆ ที่แสดงหรือเป็นนัย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับประกันใดๆ ที่เป็นนัยถึงความพร้อมในการขาย ความพร้อมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ขณะที่ข้อมูลที่จัดเตรียมไว้เชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว แต่ก็อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องรวมอยู่ด้วย TNP Car จะไม่รับผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ต่อความเสียหายเฉพาะ โดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะเป็นผลจากการละเลยหรือการประพฤติมิชอบในระดับสากล TNP Car จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ที่ได้รับการดูแลโดยบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ถือว่าเป็นความผิดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดซึ่งเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของ TNP Car ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมาย ชื่อรุ่น โลโก้ และตราสัญลักษณ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น
เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของ TNP Car ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมาย ชื่อรุ่น โลโก้ และตราสัญลักษณ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น
ใบอนุญาต
TNP Car พยายามจัดทำเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์และล้ำสมัย อย่างไรก็ดี คุณต้องเข้าใจด้วยว่า TNP Car จำเป็นต้องป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประกอบด้วยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ กรุณารับทราบด้วยว่าไม่มีการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเครือ TNP Car หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้
การใช้เฟสบุ๊คโซเชียลปลั๊กอินบน www.tnpcar.com
จุดเด่นอย่างหนึ่งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบีเอ็มดับเบิลยูเอจีบนโดเมน www.tnpcar.com คือการใช้โซเชียลปลั๊กอิน ('plugins') จากเครือข่ายสังคม facebook.com ซึ่งดำเนินการโดย Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook') ปลั๊กอินเหล่านี้จะบ่งชี้โดยโลโก้เฟสบุ๊ค เมื่อคุณเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต TNP Car บนโดเมน www.tnpcar.com บราวเซอร์ของคุณจะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์เฟสบุ๊ค เนื้อหาข้อมูลของปลั๊กอินจะถูกโอนถ่ายโดยเฟสบุ๊คไปยังบราวเซอร์ของคุณโดยตรง ซึ่งจะรวมเข้ากับเว็บไซต์ต่อไป การผสานการทำงานกับปลั๊กอินทำให้เฟสบุ๊คได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพจที่คุณเข้าไปเยี่ยมชมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต TNP Car ถ้าคุณลงชื่อใช้งานเฟสบุ๊คอยู่ ระบบจะสามารถเชื่อมต่อคุณไปยังบัญชีเฟสบุ๊คของคุณได้ โปรดทราบว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วตั้งแต่คุณเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนโดเมน www.tnpcar.com ไม่ว่าคุณจะใช้งานปลั๊กอินหรือไม่ก็ตามเช่น การกดปุ่ม 'Like' ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจะถูกส่งไปยังเฟสบุ๊คบนบราวเซอร์ของคุณและบันทึกไว้โดยตรง คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับวิธีการที่ข้อมูลจะถูกประมวลผลต่อไปและใช้โดยเฟสบุ๊ค พร้อมกับสิทธิของคุณและการตั้งค่าตัวเลือกเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้ในหมายเหตุการป้องกันข้อมูลเฟสบุ๊ค (http://www.facebook.com/policy.php) ถ้าคุณไม่ต้องการให้เฟสบุ๊คเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเรา คุณจะต้องออกจากบัญชีเฟสบุ๊คก่อนเข้าเยี่ยมชมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต TNP Car บนโดเมน www.tnpcar.com
ข้อแนะนำเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซ CO2
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีหน่วยเป็นกม./ลิตร และการปล่อยก๊าซ CO2 จะมีหน่วยเป็นก./กม. ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยโดยประมาณที่ได้จากการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมของห้องปฏิบัติการ ค่าการปล่อยก๊าซ CO2 ที่แสดงอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าตัวเลือกที่เลือกใช้สำหรับรถรุ่นนั้นๆ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ตัวแทนจำหน่ายของท่าน ข้อมูลนี้ได้รับการคำนวณมาอย่างดี อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปและเป็นการประเมินจากอุปกรณ์ที่ลูกค้าเลือก บีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าการปล่อยก๊าซ CO2 ตามที่ระบุไว้ และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลจำเพาะ และภาพประกอบทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุด ณ เวลาที่จัดทำเว็บไซต์ TNP Car สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสี วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลจำเพาะ และรุ่นรถได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือการแสดงผลใดๆ ทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลถึงราคาจำหน่ายและรายละเอียดของรถ TNP Car จะกำหนดรุ่นปีของตัวรถโดยยึดตามข้อบังคับทางกฎหมาย การกำหนดรุ่นปีสำหรับรถบางรุ่นอาจจะนานกว่าหรือสั้นกว่าสิบสองเดือน รถบางรุ่นอาจแสดงพร้อมกับข้อมูลอุปกรณ์เสริม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการTNP Car ของท่านและ /หรือตัวแทนจำหน่ายTNP Car ที่ได้รับการรับรอง