*ประมูลไม่ได้ คืนเงินลงทะเบียนเต็มจำนวน
*ประมูลไม่ได้ คืนเงินลงทะเบียนเต็มจำนวน

ลงทะเบียนประมูล


บริษัท ทีเอ็นพี ฟินเทค จำกัด
สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
037-1-69154-5
หมายเหตุ:
*ประมูลไม่ได้ คืนเงินลงทะเบียนเต็มจำนวน
**คืนเงินค่าลงทะเบียนภายใน 7 วันหลังจบประมูล

กรุณาเชื่อมต่อ facebook เพื่อยืนยันตัวตน
  กดยอมรับ หมายถึง ตกลงยอมรับกติกาการเข้าร่วมประมูล 
Back to top